aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia klasyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
język angielski
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia klasyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.kul.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia klasyczna KUL

Przykłady zawodów

Filolog klasyczny
Studiuje pochodzenie, rozwój i strukturę języka łacińskiego i greckiego; tłumaczy teksty bądź różnego rodzaju wypowiedzi z języka łacińskiego i greckiego na język polski; interpretuje starożytne dzieła literackie; prowadzi badania nad kulturą starożytnych Greków i Rzymian, posługuje się starożytnymi zapiskami.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności