Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Architektura Krajobrazu

przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka
geografia
historia sztuki
informatyka

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: http://www.kul.pl/

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Uniwersytet___l__ski_220.jpg
UG_220_ok.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura