aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1. Podstawą przyjęcia kandydata z „nową maturą” jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek studiów.

2. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym ustala się w następujący sposób:
{(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2} x przelicznik

3. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym ustala się w następujący sposób:
{(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2} x przelicznik
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.pwsz.pl/ogolne-warunki-rekrutacji.html
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
ajp.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności