aplikacja Matura google play app store

Kierunek Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski (pr)
matematyka
język angielski (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.upjp2.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Celem studiów, oprócz nabycia wiedzy specjalistycznej z zakresu archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa, jest przede wszystkim przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z uzyskanym wykształceniem i nabytymi umiejętnościami.

Przykłady zawodów

Archiwista
Przejmuje, przechowuje, porządkuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne w sieci lub poza siecią archiwów państwowych.

Kontakt:

ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
tel. Polacy 519 323 359
Foreigners: +48 12 88 98 617


Polityka Prywatności