aplikacja Matura google play app store

Kierunek Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski (pr)
matematyka (pr)
język angielski (pr)
geografia
historia
informatyka
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
nowa matura

Konkurs świadectw według punktów uzyskanych z trzech przedmiotów egzaminu pisemnego:

1) języka polskiego lub matematyki;
2) języka obcego nowożytnego;
3) dodatkowego przedmiotu spośród: język polski, matematyka, informatyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Wyniki egzaminów maturalnych są przeliczane na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

1) 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 pkt kwalifikacyjny;
2) 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 pkt kwalifikacyjnego;
3) Zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z wynikiem 100%.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.upjp2.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności