aplikacja Matura google play app store

Europa Wschodnia

Kryteria przyjęć
na kierunku Historia:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski (pr)
matematyka
język angielski (pr)
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.upjp2.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Europa Wschodnia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności