dlamaturzysty.info

Turystyka historyczna
Kryteria przyjęć na kierunku Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej (pr)
język grupy etnicznej
język regionalny - kaszubski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.upjp2.edu.pl

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności