dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Nauki o rodzinie

przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Link do rekrutacji:

Wynik kwalifikacyjny kandydata ustalany jest osobno na każdym kierunku, poziomie i formie studiów. 

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności