dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Gospodarka przestrzenna

przedmioty
1 spośród:matematyka
fizyka
geografia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Studia pierwszego stopnia - licencjackie i inżynierskie oraz jednolite studia magisterskie

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.ppuz.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności