dlamaturzysty.info

Kierunek Hotelarstwo i animacja czasu wolnego

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.pwste.edu.pl/rekrutacja/
Dodatkowe informacje o kierunku Hotelarstwo i animacja czasu wolnego

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.pwste.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności