Aplikacje internetu rzeczy
Kryteria przyjęć na kierunku Informatyka

przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2020/2021

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego:

Wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi sumę wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z uwzględnieniem współczynników wagowych podanych w poniższej tabeli.


1. Dotyczy kandydatów z „nową maturą” (osoby zdające egzamin maturalny od roku 2005)

https://umg.edu.pl/node/7408

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności