Kryteria przyjęć:
Kierunek Informatyka
Specjalność Aplikacje internetu rzeczy

przedmioty
matematyka (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego:

Wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi sumę wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z uwzględnieniem współczynników wagowych podanych w poniższej tabeli.


1. Dotyczy kandydatów z "nową maturą" ( osoby zdające egzamin maturalny od roku 2005)

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

POZIOM PODSTAWOWY - egzamin pisemny

Wynik pisemnego egzaminu maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba punktów (max)

MATEMATYKA


0,20

(max20)

JĘZYK OBCY

(angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański - wybrany przez kandydata)


0,15

(max 15)

PRZEDMIOTY DODATKOWE

POZIOM ROZSZERZONY - egzamin pisemny

Wynik pisemnego egzaminu maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba punktów (max)

MATEMATYKA lub FIZYKA Z ASTRONOMIĄ lub CHEMIA lub GEOGRAFIA lub BIOLOGIA lub INFORMATYKA - wybrany przez kandydata


0,40

(max 40)

JĘZYK OBCY

(angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański- wybrany przez kandydata)


0,25

(max 25)

WYNIK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

(max 100)

Jeżeli Kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym (pisemnym) to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Biblioteka Uniwersytecka
Polityka Prywatności