aplikacja Matura google play app store

Aplikacje internetu rzeczy

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka

Dotyczy kandydatów z „nową maturą” (osoby zdające egzamin maturalny od roku 2005)

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

POZIOM PODSTAWOWY - egzamin pisemny

Wynik pisemnego egzaminu maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba punktów (max)

MATEMATYKA


0,20

(max20)

JĘZYK OBCY

(angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański - wybrany przez kandydata)


0,15

(max 15)

PRZEDMIOTY POZOSTAŁE

POZIOM ROZSZERZONY - egzamin pisemny

Wynik pisemnego egzaminu maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba punktów (max)

MATEMATYKA lub FIZYKA Z ASTRONOMIĄ lub CHEMIA lub GEOGRAFIA lub BIOLOGIA lub INFORMATYKA- wybrany przez kandydata


0,40

(max 40)

JĘZYK OBCY

(angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański- wybrany przez kandydata)


0,25

(max 25)

WYNIK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

(max 100)

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
umg.edu.pl/zasady-rekrutacji-na-studia-i-stopnia
Dodatkowe informacje o kierunku Aplikacje internetu rzeczy

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://umg.edu.pl/studia
Polityka Prywatności