Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Budownictwo

przedmioty
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
matematyka (pp)
1 spośród:język polski (pp)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest  WSKAŹNIK REKRUTACYJNY (WR). 

O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura)  z następujących przedmiotów:
·        język obcy  (JO)  
·        przedmiot do wyboru (PW)  
WSKAŹNIK REKRUTACYJNY jest sumą punktów z poszczególnych przedmiotów

WR = JO+PW

1. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ brane pod uwagę i przeliczane na punkty są wyniki  z:
- języka obcego  (JO) matura ustna poziom podstawowy lub rozszerzony lub pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony
- przedmiotu wybranego  (PW) (1 spośród: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka) matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony.

Wynik jaki kandydat otrzyma za egzamin maturalny (z języka obcego i przedmiotu  wybranego) na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony x 2. 

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studenci Prawa na rynku pracy - ranking
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności