Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Praca socjalna

przedmioty
język polski (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:matematyka (pp)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Przedmioty do konkursu: (matura ustna poziom podstawowy lub poziom rozszerzony lub matura pisemna poziom podstawowy lub poziom rozszerzony)

  • język polski;
  • język obcy;
  • przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY (WR). O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:
•język polski(JP)
•język obcy (JO)
•przedmiot do wyboru (PW)
WSKAŹNIK REKRUTACYJNY jest sumą punktów poszczególnych przedmiotów
WR = JP+JO +PW

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.pwsz.konin.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Zajęcia kryminalistyczne to 100 proc. praktyk
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 6
miniatura
Polityka Prywatności