Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
kryteria przyjęć - lista kierunków PWSZ »
prezentacja PWSZ »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Pedagogika

przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności