aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka (pr)
geografia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dla kierunku zarządzanie prowadzonego w Politechnice Morskiej w Szczecinie, liczba punktów uzyskanych przez kandydatów obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

P = 2·pm + 0,5·pjp + 0,5·pjo + 3·r/dwos+ 3·r/dg + 3·r/
di + 3r·/dm + 0,5·e +sp +2xIB

gdzie:

pm, pjp, pjo – liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydatów w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z matematyki, języka polskiego i języka obcego,

r/dwos, r/dg, r/di, r/dm – liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydatów w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznego, odpowiednio z wiedzy o społeczeństwie, geografii i, informatyki i matematyki,

e – średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie,
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.pm.szczecin.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.pm.szczecin.pl

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności