dlamaturzysty.info

Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych

Kryteria przyjęć
na kierunku Mechanika i budowa maszyn:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka (pr)
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów zgodnie z liczbą uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest według następującego wzoru:

gdzie:
pm, pjp, pjo – liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z matematyki, języka polskiego, języka obcego,
rch, rf, rg, ri, rm – liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.am.szczecin.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności