aplikacja Matura google play app store

Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych

Kryteria przyjęć
na kierunku Mechanika i budowa maszyn:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka (pr)
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów zgodnie z liczbą uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest według następującego wzoru:

P = 2pm + 0,5pjp + 0,5pjo+ 3rch + 3rf + 3rg + 3ri + 3rm + 0,5e

gdzie:
pm, pjp, pjo – liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z matematyki, języka polskiego, języka obcego;

rch, rf, rg, ri, rm – liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki;

e – średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.pm.szczecin.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne

Przykłady zawodów

Inżynier budownictwa okrętowego
Zajmuje się projektowaniem okrętów uwzględniając parametry stateczności, niezatapialności, cech napędowych, morskich i manewrowych; projektuje konstrukcje kadłubów różnych typów statków i innych elementów statków z uwzględnieniem wymagań klasyfikacyjnych i zasad wiedzy inżynierskiej; w zakładach przemysłu okrętowego odpowiada za prawidłowy przebieg procesu projektowania, planowania i stosowania procesów technologicznych w budowie okrętowym i obiektów oceanotechnicznych.
Polityka Prywatności