Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
tylko uczelnia
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Nawigacja
Specjalność Eksploatacja jednostek pływających offshore

przedmioty
język polski (pp)
matematyka (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:matematyka (pr)
chemia
fizyka
geografia
informatyka

Kryterium rekrutacyjne

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej z następujących przedmiotów:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • język obcy nowożytny,
 • informatyka,
 • geografia,
 • język polski.

Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, zgodnie z liczbą uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:
Dla kandydatów przedstawiających wyniki egzaminu maturalnego według tzw. nowej matury:

P=2pm+0,5pjp+0,5pjo+3rch+3rf+3rg+3ri+3rm

gdzie:
px, - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z:

 • pm - matematyki,
 • pjp - języka polskiego,
 • pjo - języka obcego,

rx, - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z

 • rch - chemii,
 • rf - fizyki,
 • rg - geografii,
 • ri - informatyki,
 • rm - matematyki.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub nie zdawał danego przedmiotu na określonym poziomie w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności