aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej uczą się zbierać i oceniać informacje, pisać artykuły do prasy i Internetu, przygotowywać, prowadzić i realizować audycje radiowe, telewizyjne czy występować publicznie. Dowiadują się, jak tworzyć wizerunek firm i osób, projektować strony internetowe i logotypy, badać opinię publiczną, pozyskiwać klientów dla swojej firmy i efektywnie pracować w zespole. Poznają nowoczesne metody badawcze, zasady budowania tekstów, projektowania obrazów – dla celów dziennikarskich i wizerunkowych, poznają zasady wystąpień przed kamerą i mikrofonem, a także negocjacji.

W SWPS studenci spotykają wybitnych teoretyków komunikacji i dziennikarstwa, podczas zajęć pracują z dziennikarzami z najważniejszych mediów lokalnych i krajowych, z praktykami PR-u, brandingu, budowania wizerunku i projektowania komunikacji.

Przykłady zawodów

Dziennikarz
Uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze, felietony; przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach interesujących opinię publiczną lub w celu wywarcia na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.
Polityka Prywatności