aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Kierunki objęte listą rankingową

Psychologia

Listy rankingowe obowiązują na kierunku psychologia na studiach I stopnia oraz 5-letnich studiach jednolitych magisterskich (forma stacjonarna i niestacjonarna) w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach.

Listy rankingowe nie obowiązują programu psychologia w indywidualnej organizacji studiów (3,5-letnia tzw. psychologia dla magistrów i licencjatów).

Prawo

Listy rankingowe obowiązują na kierunku prawo w Warszawie na 5-letnich studiach jednolitych magisterskich (forma stacjonarna i niestacjonarna).

Psychologia i informatyka

Listy rankingowe obowiązują na kierunku psychologia i informatyka w Warszawie na studiach I stopnia (forma stacjonarna i niestacjonarna).

Konkurs świadectw dojrzałości

Liczą się wyniki z części pisemnej z 2 najlepiej zdanych przedmiotów. Wyniki przeliczane są na punkty kwalifikacyjne. W przypadku osób z jednakową liczbą punktów, dodatkowo mogą być uwzględniane wyniki z trzeciego pisemnego egzaminu maturalnego.

Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej uczą się zbierać i oceniać informacje, pisać artykuły do prasy i Internetu, przygotowywać, prowadzić i realizować audycje radiowe, telewizyjne czy występować publicznie. Dowiadują się, jak tworzyć wizerunek firm i osób, projektować strony internetowe i logotypy, badać opinię publiczną, pozyskiwać klientów dla swojej firmy i efektywnie pracować w zespole. Poznają nowoczesne metody badawcze, zasady budowania tekstów, projektowania obrazów – dla celów dziennikarskich i wizerunkowych, poznają zasady wystąpień przed kamerą i mikrofonem, a także negocjacji.

W SWPS studenci spotykają wybitnych teoretyków komunikacji i dziennikarstwa, podczas zajęć pracują z dziennikarzami z najważniejszych mediów lokalnych i krajowych, z praktykami PR-u, brandingu, budowania wizerunku i projektowania komunikacji.

Przykłady zawodów

Dziennikarz
Uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze, felietony; przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach interesujących opinię publiczną lub w celu wywarcia na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.

Kontakt:

ul. Ostrowskiego 30b
53-238 Wrocław
tel. + 48 22 103 26 30
Polityka Prywatności