aplikacja Matura google play app store

Psychologia kliniczna

Kryteria przyjęć
na kierunku Psychologia:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia kliniczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.amh.edu.pl/psychologia/
Strona www uczelni:
www.amh.edu.pl

Przykłady zawodów

Psycholog
Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Psycholog kliniczny
Prowadzi badania diagnostyczne oraz działalność korekcyjno-wyrównawczą zaburzeń u dzieci i ludzi dorosłych w ramach: psychologii lekarskiej (u osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi), psychologii sądowej (u przestępców), defektologii (u osób ze zmianami w psychice wywołanej defektami organicznymi); stosuje profilaktykę w celu zapobiegania występowaniu zaburzeń
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.amh.edu.pl/psychologia/

Kontakt:

ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
tel. (22) 631-05-75, 22 535 01 45 - 48
rekrutacja tel. 22 535 01 49
studia podyplomowe tel. 22 535 01 42
Polityka Prywatności