aplikacja Matura google play app store

Dietetyka kliniczna

Kryteria przyjęć
na kierunku Dietetyka:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka kliniczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.amh.edu.pl/dietetyka-i-stopien/
Strona www uczelni:
www.amh.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Dietetyka kliniczna AMH

Przykłady zawodów

dietetyka
Dietetyk
Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Specjalista do spraw dietetyki
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.amh.edu.pl/dietetyka-i-stopien/

Kontakt:

ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
tel. (22) 631-05-75, 22 535 01 45 - 48
rekrutacja tel. 22 535 01 49
studia podyplomowe tel. 22 535 01 42
Polityka Prywatności