Architekt systemów informatycznych dla biznesu
Kryteria przyjęć na kierunku Informatyka w biznesie

brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.


Zasady rekrutacji:

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności