dlamaturzysty.info

HR TECH Biznes Partner

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.


Zasady rekrutacji:
Dodatkowe informacje o kierunku HR TECH Biznes Partner

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności