dlamaturzysty.info

Marketing and social media Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć
na kierunku Management:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.


Zasady rekrutacji:
Dodatkowe informacje o kierunku Marketing and social media

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności