dlamaturzysty.info

Psychologia społeczna
Kryteria przyjęć na kierunku Psychologia

brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.


Zasady rekrutacji:

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.wsb.pl/bydgoszcz

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności