dlamaturzysty.info

Praca z osobami niedostosowanymi społecznie z interwencją kryzysową i terapią uzależnień

Kryteria przyjęć
na kierunku Pedagogika:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej i odebraniu świadectwa maturalnego. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń. 
Dodatkowe informacje o kierunku Praca z osobami niedostosowanymi społecznie z interwencją kryzysową i terapią uzależnień
    Polityka Prywatności