aplikacja Matura google play app store

Kierunek Prawo w biznesie

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej i odebraniu świadectwa maturalnego. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń. 
Dodatkowe informacje o kierunku Prawo w biznesie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:prawnicze
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Kierunek Prawo w biznesie to interdyscyplinarny kierunek, który został utworzony na wyraźne zapotrzebowanie pracodawców oraz rynku, który potrzebuje wykwalifikowanych, sprawnie zarządzających menedżerów, zdolnych do analitycznego myślenia, posiadających szeroką wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, finansów i zarzadzania.

Dlaczego warto studiować kierunek Prawo w biznesie w WSB w Opolu?

 • to unikalny kierunek studiów łączący prawo z praktyką gospodarcząikona_klucz_8.png
 • przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach państwowych i samorządowych
 • wyposaża w wiedzę, umiejętności i kompetencje w różnych obszarach prawa
 • daje możliwość rozwoju akademickiego i zawodowego
 • zajęcia prowadzą praktycy i utytułowani wykładowcy
 • absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach administracji publicznej, a także z powodzeniem prowadzą własne firmy
 • kadrę dydaktyczną stanowią przedstawiciele praktyki prawnej i gospodarczej, dzięki czemu studenci mają możliwość poznania zarówno teorii, jak i praktyki
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia lub amerykańskiej uczelni Franklin University i uzyskania dyplomu Business Administration

foto233x134_42_12.jpg

Prawo w biznesie to innowacyjny, interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący wiedzę, umiejętności i kompetencje prawne z ekonomicznymi, odpowiadający tym samym na płynącą z rynku pracy potrzebę wprowadzenia nowego modelu edukacji prawnej - z wyraźnym wzmocnieniem kompetencji ekonomiczno-biznesowych. Dziś pracodawcy poszukują pracowników o szerszych kwalifikacjach, stąd efektem tego programu studiów będzie wyposażenie absolwentów w wiedzę prawną, z naciskiem na obszary dedykowane dla biznesu, a dodatkowo wiedzę ekonomiczną i umiejętności menedżerskie. Takie połączenie kompetencji absolwenta będzie stanowiło jego znaczący wyróżnik na rynku pracy.

dr Katarzyna Mizera
Dziekan Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • uzyskasz szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności z obszaru: prawa, finansów, rachunkowości, ikona_umiejetnosci_6.pngzarządzania, ale w szczególności prawa gospodarczego, co jest niezwykle istotne na obecnym rynku pracy
 • prowadzić własną działalność gospodarczą i sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem
 • dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie
 • stosować prawo w praktyce
 • rozumieć cele biznesowe przedsiębiorcy i otoczenia, w którym funkcjonuje
 • rozumieć logikę strategii rozwoju przedsiębiorstwa, projektów i procesów biznesowych oraz sposób zorganizowania przedsiębiorstwa
 • pracować w zespołach projektowych
 • zdobędziesz wiedzę i warsztat prawniczy, koncentrujący się na znajomości regulacji prawnych ze sfery prawa publicznego i prywatnego
Na tym kierunku nie kształcimy przyszłych aplikantów zawodów prawniczych. Kształcimy z obszarów prawa dedykowanych dla biznesu, m.in. z prawa handlowego, finansowego, podatkowego oraz prawa zobowiązań.

Kontakt:

ul. A. Kośnego 72
45-372 Opole
Tel.: 77 401 94 44, 77 401 94 00
E-mail: kancelaria@wsb.opole.pl
Biuro rekrutacji: rekrutacja@opole.merito.pl
Polityka Prywatności