dlamaturzysty.info

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo narodowe:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
    Polityka Prywatności