dlamaturzysty.info

Kierunek Inżynieria zarządzania

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria zarządzania

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
kierunek w przygotowaniu - absolwenci otrzymają tytuł zawodowy inżyniera - absolwenci zdobędą profesjonalną wiedzę łączącą obszary biznesu i technologii - studenci wykształcą umiejętności obserwacji, całościowej analizy i interpretacji procesów w organizacji i zjawisk w jej otoczeniu oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin funkcjonowania organizacji w celu podejmowania trafnych decyzji i tworzenia innowacyjnych rozwiązań
Polityka Prywatności