Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
kryteria przyjęć - lista kierunków WSB Chorzów »
prezentacja WSB Chorzów »

Prawo i zarządzanie
Kryteria przyjęć na kierunku Prawo w biznesie

brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej i odebraniu świadectwa maturalnego.
O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność złożenia w Biurze Rekrutacji dokumentów.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.wsb.pl/chorzow

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności