aplikacja Matura google play app store

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Dlaczego warto wybrać Bezpieczeństwo Narodowe w WSB?

 • Sytuacja polityczna we współczesnym świecie spowodowała, że potrzebni są teraz specjaliści, którzy posiadają wiedzę i są praktycznie przygotowani w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
 • W obliczu światowego kryzysu finansowego bezpieczeństwo zyskało na znaczeniu w biznesie – coraz więcej firm stara się ustrzec przed problemami, jakie mogą pojawić się na rynku.
 • Dodatkowe certyfikaty poświadczające kompetencje zawodowe
 • Kontakt z wykładowcami praktykami: prokuratorami, radcami prawnymi, pracownikami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Wojska, z pracownikami sztabów zarządzania kryzysowego w administracji państwowej i samorządowej oraz w przedsiębiorstwach, a także ze specjalistami do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili:

 • funkcjonować w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa
 • działać zhodnie z zasadami administracji publicznej, służb mundurowychw
 • wskazać potencjalne zagrożenia o charakterze: militarnym, politycznym, społecznym, ekologicznym, gospodarczymi ekonomicznym.
 • tworzyć programy profilaktyczne
 • planować, organizować i koordynować zadania bezpieczeństwa finansowego
 • zarządzać sztabem kryzysowym
 • kierować procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Bezpieczeństwo narodowe WSB Merito Chorzów

Kontakt:

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Dziekanat
Tel.: 32 349 84 60, 32 349 84 62, 32 349 84 22
E-mail: dziekanat@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w Chorzowie
Tel.: +32 349 84 79
E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie
Tel.: +32 349 84 70, +32 349 84 78
E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl
Polityka Prywatności