aplikacja Matura google play app store

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc. 
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.wspia.eu/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Specjalność Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi zakłada wykształcenie wysoko wykwalifikowanego specjalisty przygotowanego do służby i pracy na stanowiskach związanych z koordynowaniem problematyki przestępczości zorganizowanej oraz kierowaniem w tej dziedzinie zespołami lub komórkami organizacyjnymi w instytucjach, które zajmują się walką z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (m.in. w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej).

Program specjalności obejmuje m.in.:

  • analizę współczesnych form przestępczości zorganizowanej, zjawiska terroryzmu i jego odmian;
  • środki prawne ich wykrywania;
  • narzędzia wykorzystywane do współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi WSPiA

Kontakt:

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
tel. 17 867 04 80-82
kom. 514 194 892

administracja.jpg

bw.jpg

prawo_1.jpg
Polityka Prywatności