aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kryminologia

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc. 
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.wspia.eu/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Kryminologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Kierunek kryminologia jest dedykowany dla Ciebie !

Kryminologia to nauka zajmująca się badaniem przestępstw na różnych płaszczyznach, zbieraniem informacji na temat sprawcy i ofiary czynu przestępczego, a także wieloaspektową wiedzą o przestępczości. Studia pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia zapewniają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej oraz interdyscyplinarnej wiedzy z takich dyscyplin naukowych jak: nauki prawne, nauki medyczne oraz nauki socjologiczne.

Zdobycie wiedzy na temat przestępczości w wymiarze wieloaspektowym stanowi przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, które swoje zadania wykonują na rzecz wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa państwa m.in. jest to Policja, służba więzienna, kuratela sądowa, organy administracji rządowej, samorządowej, a także podmioty prywatne zajmujących się ochroną osób, mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

Przedmioty podstawowe w całym toku studiów:

 • Wstęp do kryminologii
 • Podstawy psychiatrii
 • Kryminalistyka ogólna
 • Metodologia badań kryminologicznych
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Etiologia i fenomenologia przestępczości
 • Socjologia prawa
 • Psychopatologia kryminalna
 • Medialny obraz przestępczości a myślenie krytyczne
 • Socjologia przestępczości Kryminologia stosowana
 • Psychologia społeczna
 • Prawnicze bazy danych
 • Prawo karne materialne - nauka o przestępstwie
 • Prawo karne materialne - nauka o karze
 • Prawo karne medyczne
 • Przestępczość zorganizowana
 • Ekspertyza kryminalistyczna
 • Wiktymologia
 • Kryminologia ilościowa
 • Profilowanie kryminalne

Przykłady zawodów

Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej
Odpowiada za przeprowadzanie analizy toksykologicznej oraz określenie rodzaju substancji toksycznej za pomocą różnorodnych metod badawczych; przygotowuje ekspertyzy i opinie w danej sprawie na wniosek sądu, prokuratury i policji; przeprowadza badania laboratoryjne mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów identyfikacyjnych danej substancji toksycznej; podejmuje działania w zakresie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań toksykologicznych.
Kryminolog
Prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar; sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych; planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Kontakt:

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
tel. 17 867 04 80-82
kom. 514 194 892

administracja.jpg

bw.jpg

prawo_1.jpg
Polityka Prywatności