dlamaturzysty.info

Administracja publiczna

Kryteria przyjęć
na kierunku Administracja:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

Więcej:
Dodatkowe informacje o kierunku Administracja publiczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Program studiów obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce. Realizacja programu pozwoli na zdobycie wiedzy słuchaczy w tej sferze, szczególnie przydatnej dla osób planujących podjęcie zatrudnienia lub już zatrudnionych w strukturach administracji publicznej, a więc zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej. Osoby studiujące na tej specjalności uzyskają umiejętności niezbędne do organizowania i wspomagania procesów zarządzania (m.in. w sferze usług publicznych, polityki regionalnej, przedsiębiorczości komunalnej).
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Administracja publiczna WSPiA
Polityka Prywatności