aplikacja Matura google play app store

Zarządzanie kryzysowe

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc. 
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.wspia.eu/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie kryzysowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie bardzo ważny element szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Co więcej, jest to jeden z ważniejszych przejawów aktywności państwa w sferze bezpieczeństwa. Problematyka zarządzania kryzysowego nabiera odrębności wyrażonej zarówno w organizacji, zadaniach, jak i metodach działania. To powoduje, że właściwe kształcenie specjalistów z zakresu zrządzania kryzysowego wymaga wyodrębnienia w ramach specjalności. Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie przejaw działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej; centralnej i terenowej; służb mundurowych, jak i pracowników cywilnych. Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zwalczanie zagrożeń. To przede wszystkim stała aktywność związana z przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Aktywność ta wymaga właściwego przygotowania merytorycznego, które wyznacza kierunek kształcenia na specjalności „zarządzanie kryzysowe”. Specyfika zarządzania kryzysowego uwzględniona została w programie tej specjalności. Program studiów przewiduje treści niezbędne do podejmowania pracy w instytucjach tzw. systemu zarządzania kryzysowego. Profil kształcenia ma na celu stworzyć modelowego administratora bezpieczeństwa – specjalistę od zarządzania kryzysowego.

Przedmioty na specjalności, m.in.:

 • Terenowa administracja zarządzania kryzysowego.
 • System ratownictwa w Polsce.
 • Konstytucyjne aspekty funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych.
 • Centralne podmioty zarządzania kryzysowego.
 • Organizacja pomocy humanitarnej.
 • Planowanie cywilne.
 • Współpraca międzynarodowa w zarządzaniu kryzysowym.
 • Ochrona infrastruktury krytycznej.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
 • Polityka informacyjna w sytuacji zarządzania kryzysowego.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.
 • Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym.

Kontakt:

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
tel. 17 867 04 80-82
kom. 514 194 892

administracja.jpg

bw.jpg

prawo_1.jpg
Polityka Prywatności