dlamaturzysty.info

Zarządzanie kryzysowe

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

Więcej:
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie kryzysowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie bardzo ważny element szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Co więcej, jest to jeden z ważniejszych przejawów aktywności państwa w sferze bezpieczeństwa. Problematyka zarządzania kryzysowego nabiera odrębności wyrażonej zarówno w organizacji, zadaniach, jak i metodach działania. To powoduje, że właściwe kształcenie specjalistów z zakresu zrządzania kryzysowego wymaga wyodrębnienia w ramach specjalności. Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie przejaw działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej; centralnej i terenowej; służb mundurowych, jak i pracowników cywilnych. Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zwalczanie zagrożeń. To przede wszystkim stała aktywność związana z przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Aktywność ta wymaga właściwego przygotowania merytorycznego, które wyznacza kierunek kształcenia na specjalności „zarządzanie kryzysowe”. Specyfika zarządzania kryzysowego uwzględniona została w programie tej specjalności. Program studiów przewiduje treści niezbędne do podejmowania pracy w instytucjach tzw. systemu zarządzania kryzysowego. Profil kształcenia ma na celu stworzyć modelowego administratora bezpieczeństwa – specjalistę od zarządzania kryzysowego.
Polityka Prywatności