dlamaturzysty.info

Administracja celna i skarbowa
Kryteria przyjęć na kierunku Administracja

brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

Więcej:

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności