dlamaturzysty.info

Administracja celna i skarbowa

Kryteria przyjęć
na kierunku Administracja:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

Więcej:
Dodatkowe informacje o kierunku Administracja celna i skarbowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Uzyskasz szeroką oraz aktualną wiedzę niezbędną do pracy w administracji celnej. Z uwagi na fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ukończenie studiów na tej specjalności stworzy Ci perspektywy zatrudnienia w administracji celnej w naszym regionie, będącym jednocześnie granicą obszaru unijnego.

Przedmioty na specjalności, m.in.:

 • Podstawy, źródła i wykładnia prawa podatkowego

 • Podstawy prawa celnego w UE

 • Zobowiązania podatkowe

 • Postępowanie wobec towarów wprowadzanych i wyprowadzanych ze wspólnego obszaru celnego

 • Wspólna Taryfa Celna

 • Pochodzenie i wartość celna towarów

 • Opodatkowanie obrotu (podatki pośrednie)

 • Opodatkowanie dochodu (przychodu)

 • Procedury celne

 • Dług celny

 • Opodatkowanie majątku i opłaty publicznoprawne

 • Postępowanie celne w prawie wspólnotowym i krajowym

 • Postępowanie podatkowe

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Administracja celna i skarbowa WSPiA

Przykłady zawodów

Inspektor kontroli skarbowej
Prowadzi kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, kontrole celowości, legalności i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym; prowadzi dochodzenia karno-skarbowe w zakresie naruszeń przepisów podatkowych, wykroczeń lub przestępstw skarbowych; organizuje i nadzoruje pracę podlegających mu w toku kontroli aspirantów.
Polityka Prywatności