Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
Kryteria przyjęć na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

brak wymagań
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

Więcej:

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.wspia.eu, rekrutacja.wspia.eu

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
boks_dni_otwarte.jpg
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności