dlamaturzysty.info

Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

Więcej:
Dodatkowe informacje o kierunku Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Specjalność „służby ochrony bezpieczeństwa publicznego” stanowi podstawową propozycję edukacyjną na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Koncepcja kształcenia na tej specjalności za cel ma stworzenie uniwersalnego modelu pracownika szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwenci kończący tę specjalność będą mieli podstawę do składania aplikacji niemalże we wszystkich instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznych i niepublicznych, rządowych i samorządowych. Dobór przedmiotów pozwala studentowi zapoznać się z wszystkimi aspektami funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Program tej specjalności obejmuje treści m.in. prawnicze, socjologiczne, ekonomiczne, czy związane z etyką zawodową. Proces dydaktyczny przewiduje zajęcia teoretyczne i praktyczne, co pozwoli nie tylko poznać podstawy funkcjonowania służb, lecz także nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w służbie bezpieczeństwa publicznego, jak np. posługiwanie się bronią palną, czy funkcjonowanie laboratorium kryminalistycznego.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego WSPiA
Polityka Prywatności