E-administracja
Kryteria przyjęć na kierunku Administracja

brak wymagań
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

Więcej:

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.wspia.eu, rekrutacja.wspia.eu

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UTH 08
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 6
Polityka Prywatności