dlamaturzysty.info

Cyberbezpieczeństwo

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

Więcej:
Dodatkowe informacje o kierunku Cyberbezpieczeństwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Studia I stopnia na specjalności cyberbezpieczeństwo przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, zdolnych do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Celem studiów jest także przygotowanie do rozpoznania, identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażających bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w organach administracji publicznej - na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem informacji, w służbach mundurowych, w szczególności w Policji oraz w sektorze gospodarczym, gdzie ochrona informacji jest jednym z warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Absolwent studiów I stopnia będzie potrafił m.in. wskazać na zagrożenia w cyberprzestrzeni, sposoby ich wykrywania i przeciwdziałania, jak również będzie znał obowiązujące w Polsce i UE przepisy prawa dotyczącego cyberbezpieczeństwa, w tym odnoszące się do pozyskiwania i przekazywania informacji.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Cyberbezpieczeństwo WSPiA
Polityka Prywatności