dlamaturzysty.info

Kierunek Bezpieczeństwo zdrowotne

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2017-06-22
Studenci tego unikatowego kierunku nabywają wiedzę merytoryczną i specjalistyczne umiejętności pozwalające organizować służbę medyczną i zarządzać nią w dowolnym miejscu i czasie. Uczą się, jak sprawnie kierować i koordynować pracę sił medycznych na danym obszarze, w czasie klęski żywiołowej lub innego zagrożenia, by zapewnić dostęp do opieki medycznej jak największej liczbie ludzi. Poznają skuteczne sposoby promowania zdrowego trybu życia, korzystając z różnorodnych środków masowego przekazu. Zdobywają doświadczenie w prowadzeniu edukacji prozdrowotnej w zakładach pracy, szkołach, zakładach karnych, urzędach, instytucjach itp.
Polityka Prywatności