aplikacja Matura google play app store

Kierunek Psychologia w biznesie

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.
Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia w biznesie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

W przygotowaniu


Dlaczego warto wybrać kierunek psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie?

 • Zmiany gospodarcze wymagają od współczesnych menedżerów szerokiej wiedzy nie tylko z dziedziny zarządzania, ale również psychologii, gdyż znajomość zachowań ludzi, jak i umiejętność analizowania danych powinny cechować każdego dobrego menedżera. Wiedza z zakresu badania rynku, HR, reklamy i sprzedaży są także dziedzinami ściśle związanymi z kierunkiem Psychologia w Biznesie.
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej o kierunek psychologia w biznesie pozwoli wykształcić absolwentów zorientowanych prorynkowo, posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające sprawne i elastyczne poruszanie się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
 • Studia utworzone na bazie doświadczeń w nauczaniu na specjalności psychologia w biznesie na kierunku zarządzanie.
 • Kierunek tworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy.
 • Absolwenci będą ekspertami w negocjacjach, tworzeniu metod wpływania na konsumentów, analizowaniu zachowań konsumentów, konstruowaniu trafnych przekazów reklamowych, a także w zakresie psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i funkcjonowania pracowników w zespole i przedsiębiorstwie.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

 • sprawnie zarządzać ludźmi i zespołami, w tym właściwie dobierać kadry
 • efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem
 • rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem pieniądza, wartości, inwestycji i zachowania na rynkach finansowych
 • wykorzystać mechanizmy wywierania wpływu, w tym do skutecznych negocjacji i mediacji
 • rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem interpersonalnym
 • skutecznie kierować zespołem
 • aktywnie wspomagać i rozwiązywać problemy i konflikty związane z pracą.

Przykłady zawodów

Psycholog
Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Psycholog biznesu
Analizuje i ocenia zachowania ekonomiczne i rynkowe różnych grup społecznych wykorzystując wiedzę psychologiczną; określa wpływ reklamy na postawy konsumentów i sposoby budowania marki; kreuje wizerunek firmy; doradza pracodawcom jak podejmować ryzykowne i trudne decyzje; przygotowuje psychologiczne ekspertyzy i uczestniczy w negocjacjach biznesowych.
Polityka Prywatności