dlamaturzysty.info

Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

Kryteria przyjęć
na kierunku Pedagogika:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.wsb.net.pl/gdansk/pedagogika/

Przykłady zawodów

Pedagog
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Polityka Prywatności