dlamaturzysty.info

Bezpieczeństwo turystyki morskiej

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo morskie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo turystyki morskiej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności