dlamaturzysty.info

BHP na statkach i obiektach morskich

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo morskie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku BHP na statkach i obiektach morskich

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności