dlamaturzysty.info

Morska Straż Graniczna

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo morskie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Morska Straż Graniczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności