dlamaturzysty.info

Morskie bezpieczeństwo ekologiczne

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo morskie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Morskie bezpieczeństwo ekologiczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności