dlamaturzysty.info

Ochrona i obrona statków i obiektów morskich

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo morskie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Ochrona i obrona statków i obiektów morskich

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności