dlamaturzysty.info

Zarządzanie kryzysowe

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie kryzysowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności