dlamaturzysty.info

Kryminalistyka z detektywistyką

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Kryminalistyka z detektywistyką

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Przykłady zawodów

Kryminolog
Prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar; sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych; planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.
Polityka Prywatności